Përrallë me Tupan - Blero, Shkurta Gashi, Vllezrit

21 1