Përrallë me Tupan - Mentor Kurtishi, Baboo Darabuka ,Avni Selimi, Frasher Demaj,Shqipri Kelmendi

25 1
Përrallë me Tupan - Mentor Kurtishi, Baboo Darabuka ,Avni Selimi,Vjollca Selimi, Frasher Demaj , Shqipri Kelmendi .
ONLINE: http://www.first-channel.tv