Kojshia Show - Emisioni 99 (Sez 2017) 05.03.2017

19 1

Ne studio:
Monsinjor Lush Gjergji
Mulla Behar Mjekiqi