Grupi "Ardhmëria" - Hajde Ramazan (official video 2016)

20 0
Text & melodia: Emine Bajrami - Fuga
NDALOHET RINGARKIMI I VIDEOS NËPËR AKOUNTE TJERA, ÇDO SHKELJE E KËTIJ RREGULLI, ÇON NË SUSPENDIMIN E AKOUNTIT!