Komuna e Prishtinës për vitin 2015 do ta ketë buxhetin e reduktuar për rreth 5 milionë euro, si pasojë e regjistrimit të fundit të popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë – ku për Prishtinën nxjerri shifrën prej 197 mijë banorë.

Por, kjo shifër, sipas Shpend Ahmetit, Kryetarit të Prishtinës, bie ndesh me numrin aktual të banorëve që jetojnë në Prishtinë.

Sipas tij, shifrat e banorëve nuk përkojnë me numrin e nxënësve nëpër shkolla e as me numrin e orëve të rrymës dhe të ujësjellësit të cilat tregojnë sa njësi banesore janë.