Odeon 115 Nexhati, Elhamja, Kema, Ceda, Imeri e Shefqeti

10 0
Odeon Show // Çdo të Shtunë në ora 22:30 vetëm në RTV 21

Moderator: Naim Abazi

Te drejtat per YouTube i mbron OnAirFM:

https://www.facebook.com/onairfmnetwork