072 - Ahmet Zogu - Target: Diskutojme per personalitetin dhe veprimtarine e tij.

10 0