Të nderuar vëllezër musliman,

Ky program nuk është detyrues për askënd, por është një ide se si ta shfrytëzon një musliman një ditë prej ditëve të muajit të Ramazanit në adhurim të Allahut të Madhëruar.

Para agimit – imsakut

– Muslimani është e pëlqyer të falë namaz nate edhe në rast se ato janë vetëm dy rekate.

Allahu, azze ue xhel, thotë: “A mund të krahasohet ai që falet natën, duke bërë sexhde dhe duke qëndruar në këmbë e që ruhet prej jetës tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit të tij” Zumer 9.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: “Ai i cili zgjohet natën për të falur namaz dhe e zgjon familjen e tij dhe të gjithë i falin nga dy rekate namaz, Allahu i shënon ata dhe ato prej atyre që e përmendin Allahun shumë.”

– Ngrënia e syfyrit duke e synuar adhurimin e Allahut dhe pasimin e Sunnetit.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Ngrihuni (të hani) syfyrin ngaqë në syfyr ka bereqet”.

– Kërkimi i faljes dhe mëshirës dhe lutjet e ndryshme deri në ezanin e sabahut.

Allahu, azze ue xhel, thotë: “Ndërsa në agim kërkonin falje (nga Allahu).” Dharijat 18.

Pas imsakut deri në lindjen e diellit:

– Falja e dy rekateve ( sunet ) pas përgjigjes së myezinit.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Dy rekate synet të sabahut, janë më mirë (për besimtarin ) se e tërë bota dhe çka në të”.

– Nisja e hershme për namazin e sabahut.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Po ta dinin se çfarë vlere dhe të mirash ka në namazin e jacisë dhe sabahut, do të vinin po qe nevoja edhe duke u zvarritur.”

– Preokupimi me dua, me dhikër dhe me lexim të Kuranit deri në thirrjen e ikametit.

 Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Lutja e cila bëhet në mes të ezanit dhe ikametit nuk kthehet prapa”

– Qëndrimi në xhami pas namazit për dhikrin e mëngjesit. Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, pasi falte namazin e mëngjesit (sabahut) qëndronte në faltoren e tij (duke përmendur Allahun) derisa lindte dielli.

– Falja e dy rekateve pas lindjes së diellit.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Kush e fal namazin e sabahut me xhemat e pastaj qëndron në xhami, duke e përmendur Allahun deri në lindjen e diellit, e më pas ngrihet dhe fal namaz dy rekatësh, e ka shpërblimin e haxhit dhe umres së plotë, së plotë, së plotë.”

– Bërja e gjumit duke shpresuar në shpërblimin e Allahut.

Muadhi, radijallahu anhu, thonte: Unë llogarisë në gjumin tim ashtu siç llogarisë në namazin tim gjatë natës”.

– Preokupimi me përmendjen e Allahut, azze ue xhel, gjatë tërë ditës.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Banorët e xhenetit nuk pendohen për asgjë më shumë, se sa për kohën që u ka kaluar pa e përmendur Allahun e Lartësuar”.

Pas dreke:

-Përgjigja e myezinit dhe falja e namazit të drekës në kohën e caktuar me xhemat.

Ibën Mesudi, radijallahu anhu, thonte: “Muhamedi, sal-allahu alejhi ue selem, na mësonte udhëzimin e tij, dhe prej udhëzimit të tij është falja e namazit në atë xhami ku thirrët ezani”.

– Dhënia e lëmoshës.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Lëmosha (Sadakaja) më e vlefshme është ajo që jepet në muajin e Ramazanit.”

– Shfrytëzimi i një pjese të kohës për pushim.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Dhe se ndaj trupit tënd ke hak.”

Pas ikindije:

– Falja e namazit të ikindijës me xhemat duke mos i neglizhuar katër rekate para saj.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Allahu e mëshiroftë atë person që i falë katër rekate para farzit të ikindisë”.

 – Dëgjimi i këshillave dhe ligjëratave pas namazit që mbahen në xhami.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Kush shkon në xhami, dhe ketë e bën vetëm për të mësuar hajrin apo për t`ia mësuar këtë dikujt tjetër, si shpërblim për këtë ka sikur ta ketë kryer haxhin e plotë”.

– Qëndrimi në xhami për dhikër dhe leximin e Kuranit.

– Interesimi për nevojat familjare dhe shtëpiake.

– Preokupimi me lutje para thirrjes së ezanit të akshamit.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Tre personave lutja nuk u kthehet prapa dhe prej tyre e përmendi agjëruesin deri sa të bëjë iftar”.

Pas akshami:

-Falja e namazit të akshamit me xhemat në xhami dhe bërja e lutjeve mes ezanit dhe ikametit deri sa të fillon falja e namazit.

– Qëndrimi në xhami për bërjen e dhikrit të mbrëmjes duke mos e harruar faljen e dy rekateve sunet ( më mirë është të falen në shtëpi ).

– Bashkimi me familjen në sofrën e iftarit dhe ngjallja e kënaqësisë në zemrat e fëmijëve duke mos e harruar falënderimin e Allahut, azze ue xhel, për begatit e dhëna dhe për plotësimin e agjërimit të asaj dite me devotshmëri dhe me mirësi.

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: Dhe se ndaj bashkëshortes dhe familjes tënde ke hak.

– Përgatitja për namazin e jacisë dhe teravisë me abdesë dhe me parfumosje.

Pas jacije:

– Falja e namazit të jacisë me xhemat në xhami.

– Falja e namazit të teravisë me imam.

Pejgamberi, sal-Allahu alejhi ue selem, thotë: Kush falet bashkë me imamin deri sa ta përfundojë ai (imami) i shkruhet atij sikur të ketë falur namaz të natës”.

– Ndeja familjare dhe vizita e farefisit dhe shokëve, duke u kujdesur që ambientet të jenë imanore dhe të dobishme.

O ti agjërues,

Qëllimi i këtij programi është:

Mënyra dhe forma shembullore për një musliman se si ta shfrytëzon një ditë prej ditëve të muajit Ramazan ashtu siç e meriton me të vërtet ajo ditë. Muslimani duhet ta shfrytëzon çdo orë të asaj dite në nënshtrim, në adhurim, ose duke i bërë dobi të tjerëve dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut.

Abdullah ibën Mesudi, radijallahu anhu, thonte: “Nuk jam penduar gjatë jetës sime më shumë se atë ditë kur dielli ka perënduar dhe exheli më është afruar, ndërsa në llogarinë time nuk kam shtuar asnjë vepër të mirë.”

Imam Nahaiju, Allahu e mëshiroftë, e përshkruan një ditë të Ramazanit dhe thotë: “Agjërimi i një dite në Ramazan është më i mirë se njëmijë ditë, lartësimi i Allahut në atë ditë është më i mirë se lartësimi i Allahut në njëmijë ditë tjera, dhe një rekat i asaj dite është më i mirë se njëmijë rekate tjera.”

Pra një ditë e Ramazanit konsiderohet shans e përshtatshme dhe mejdan i gjerë për afrim tek Allahu me nënshtrime dhe adhurime të ndryshme, dhe padyshim se shpërblimi i adhurimit të asaj dite do të jetë më i madh.

Prandaj ti o vëlla musliman, në rast se ke mundësi që në këtë muaj askush mos të konkurron në adhurim dhe në afrim kah Allahu, atëherë vepro.

E lus Allahun, azze ue xhel, që ta rrit sinqeritetin në thëniet dhe veprat tona, dhe të na ndihmon në përmendjen dhe adhurimin e Tij.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të dëbuar nga qyteti i Shkodrës,pas urdhrit të Esat Pashë Toptanit, së bashku më atdhetarë të tjerë të shquar,si Aqif Pashë Elbasani dhe shumë nga pjesëtarët e Komitetit të Kosovës, atij i zune prite.

Isë Boletini, djemtë e nipat e tij, u vranë më 23 janar 1916, në Podgoricë. Të dëbuar nga qyteti i Shkodrës, pas urdhrit të Esat Pashë Toptanit, së bashku më atdhetarë të tjerë të shquar, si Aqif Pashë Elbasani dhe shumë nga pjesëtarët e Komitetit të Kosovës, atij do i zinin pritë forcat ushtarake malazeze, teksa po kalonte urën e qytetit. Thirrjes për të dorëzuar armët, pa ngurrim, ata iu përgjigjën flakë për flakë dhe, si e kishin thënë shpesh herë, zgjodhën rënien e tyre heroike, në vend të qelive të errëta të burgjeve malazeze
Më 25 janar 1916 u bë varrimi i parë i Isa Boletinit, djemve e nipave të tij. Të gjithë dyqanet e shqiptarëve që jetonin asaj kohe në Podgoricë dhe që përbënin ajkën e qytetit, në nderimin e Isa Boletinit, u mbyllën. “Në varrimin e të vrarëve, më 25 janar, muarën pjesë të gjithë shqiptarët që qenë në Podgoricë, të cilët hoqën edhe shpenzimet e varrimit. Nasuf Dizdari nga Shkodra mbajti fjalën e rastit”, shkruan në librin e tij ,”Isa Boletini”, një figurë e shquar e letrave dhe e atdhedashurisë shqiptare, Skënder Luarasi, djali i Petro Nini Luarasit.

Nasuf Dizdari ka qenë i njohur gjërësisht si një figurë e përdalluar atdhetare, publicist, sidomos folklorist, por me lidhje të gjera me qarqet kombëtare të kohës, si ishin përgjithësisht Dizdarët në të gjitha kohërat.

Varrimi i parë i Isa Boletinit u bë në një ditë të ftohtë, jashtëzakonisht të akullt, e megjithatë sheshi ishte tej e përtej me figura të shquara dhe njerëz të zakonshëm. Pas këtij varrimi, eshtrat e Isa Boletinit do të shpërnguleshin edhe më pas, për të ardhur tek dita e sotme, 10 qershor 2015, pas 90 viteve, kur më në fund do të kenë edhe tabanin e tyre të përjetshëm.

Çfarë u tha në varrimin e parë të Isa Boletinit? Enver Dizdari, i biri i atdhetarit Nasuf Dizdari, do e ruante për shumë dekada këtë fjalë historike, fragmente të së cilës po sjellim më poshtë:

“O atdhetar i flaktë dhe trim i trimave të Shqipnisë, o sokol i nanës Kosovë dhe besnik i betuem i atdheut, o fidqar i kombit dhe mik i jem i ngushtë, Isë Boletini. Nuk po më trembin as topat, as pushkët, as bajonetat e gjeneralit katil Vukoviqit, as çetat serbomalazeze, as gjendja shumë e turbullueme që po kalojmë na të syrgjynosun dhe populli shqiptar podgoriçan në këto çaste, për me folun këto pak fjalë, nö emër të syrgjynosunve që ndodhen këtu, n’emnin e shqiptarëve podgoriçanë që kanë mbyllun rrugët e qytetit dhe n’emin e dashamirve të tjerë. Ti me djemt tuj, me dy nipat dhe tre besnikët tuej kosovarë, me 23 të muejit kallnuer 1916, mbas një përleshje të përgjakshme kundër ushtrisë malazeze dhe çateave serbo-malazeze, vetë i teti batë deken me nder të madh këtu tek Ura e Podgoricës. Shumëfish e paguet vedin tuej! Zemra juej shqiptare qe shumë ma e fortë se pushka tradhtare dhe katile e dushmanit. Shqiptari ka luftuem gjithmonë për të drejtën e vet, për nderin e atdheut dhe të kombit, për gjuhën e zakonet e veta. Kurr’ nuk e ka dorzuem e as nuk e ka lakmuem pushkën. Besa, burrnija, trimnija, madhështia, kuvendi yt i matun dhe kyveti i fjalës tande nifen nga të gjithë shqiptarët dhe nga diplomacia evropjane. Për 15 vjet me rradhë braktise familjen, vllazninë, mall e gja, dhe u bane mburoja besnike e vatanit. Nuk u tunde as nga sulltani, as nga krajlat, as nga topat, as nga pushkët. Vrasja jote dhe e trimave tuej asht një hupje shumë e madhe për Shqipninë dhe shqiptarët. U vra në përleshje me dushmanët serbo-malazez biri i Skenderbeut dhe vazhduesi i rrugës së tij. Në këtë çast kaq nazyq, të gjithë shqiptarët përjashta dhe brenda atdheut betohen përpara xhenazeve tueja, se nuk do të prajnë kurr’ luftën kundër të gjithë anmiqve të atdheut e të kombit tonë. Do të luftojmë si Skanderbeg famëmadhi, si Karamahmud pasha, si Ali pashë Tepelena, si Dasho Shkreli, si Hamz Kazazi, si Oso Kukë baroti me dragojtë e luanët e tyre.

Me 28 të muejit Nanduer 1912, tue udhtuemun me javë nëpër male, pyje e fusha, n’at të ftohtë të madh, shkove me djemt, nipet e sokolat tuj kosovarë, nga Kosova në Vlonë, për shpalljen e mosvarësisë kombtare dhe të ngritunit e flamurit kombtar. Në Vlonën kreshnike ti u bane krahu i djathtë ma i afërm i ma i kyvetshëm i Ismail Qemalit, shtylla e mosvarësisë. Me sokolat tuej i dole në pritë urdive të gjeneralit Xhavit Pasha, luftuet randë kundër tyne, sa nuk i latë me hymun në Vlonë.

Me 1913 shkove me Ismail Qemalin delegacion në Romë në Vjenë, dhe në Londër, në konferencën e ambasadorëve, për caktimin e kufijve të Shqinisë. Në bisedë e sypri, ministri anglez pyeti: cili nga ju asht caktuem me folë për kufijtë e Shqipnisë? Kyretari i jonë, ismail Qemali gjegjet: për çështjen kaq të randsishme për fatet e atdheut tonë do të flasë Isa beg Boletini. Si asht e mundun të flasë për një çështje kaq të randsishme për kufijt e Shqipnisë një malsor i veshun me çakçir, me jelek e xhamadan, me qeleshe të bardhë dhe me caruqe? Me nji diplomaci shumë të hollë, kryetari jonë i nderuem i thotë”…Isa beg Boletini që do të flasi këtu në emnin e kombit shqiptar asht biri i Shqipnisë, malsuer i Kosovës nanë, i Kosovës sokoleshë e trimneshë. I Kosovës së djegun e të përvlueme për bashkimin e kombit e të vatanit. Isa beg Boletini aht kryekapidani, kryekalorësi, kryeprijsi i ma tepër se 40 mijë vullnetarëve trima e fidiqar që për 15 vjet rrjesht luftoi pa pra me sokolat e ndihmsat e tij kundra zaoptuesve turq. Me urtinë, zotësinë e burninë e tij të pashoq i bashkoi në një komandë të githa forcat e çetave që luftojnë sot në tanë Shqipninë për këtë qëllim të shejtë.

Ministri anglezu, sër Eduard Grei të vunë përpara hartën. Shikoni të katër kërkesën tuej për kufijt e Shqipnisë. Ti, Isë Boletini ju gjegje: “Zotni Ministër! Merrni mundimin e formoni një komision internacional njerëzish të ndershëm, të zot, të paanshëm, me harxhet tona, më jepni me vedi e me shokët e mij me ju diftuem atyne në vend e me dishmira të gjalla kufijt tonë me Serbinë, Malin e Zi,Greqinë. Çfarë të shohin në vend ky komision njerëzish të ditshëm e të paanshëm, le ta shenojnë në hartë. Kësaj i thonë me ba punë pa hile. Unë dhe ndihmsat e shokët e mij i njohim shumë mirë kufijt e vatanit tonë, sepse i kena përshkue pllamë për pllamë në luftë.

Nuk asht e mundun që nji mbretni e vjetër, si e jueja e me një parlament kaq të moçëm, që mbretni që ka thye e ka zanë rob Napolonin e madh, mbretin ma të kyvetçëm të Europës, ju që keni një hyqm kaq të madh përmbi pjesën ma të madhe të botës, ju qi jeni mbretnesha e detit, të mos e njifni storen e Shqipnisë dhe kufijt e vendeve të saj që ndodhet në zemren e Ballkanit e të Evropës. Ju e dini shumë mirë, ministër se në parlamentin e parë turk deputetët e parë të katër vilajeteve, Shkodër, Shkup, Manastir e Janinë që po të flasim na sot këtu, kanë kërkue me u mbledhë në “Autonominë e Shqipnisë” dhe shkëputjen e Shqipnisë nga Turqia”.

Ishin disa fragmente nga fjala e atdhetarit Nasuf Dizdari. Të mbajtura thuajse një shekull më parë. Por fjala nuk ka mort, kur ajo është në nderimin e figurave të mëdha të kombit. Njëri prej tyre, Isa Boletini, po rivarroset edhe një herë, tashmë në vendlindjen e tij, si një dëshmi e një kohë të re. /gazetadita/

“Ju lutem më ndihmoni. Bashkëshorti im më thotë se do të më vrasë dhe do të më marrë fëmijët”.

Këto janë fjalët që ka thënë 33-vjeçarja para se të vdiste nga plagët e marra nga sulmi me thikë nga bashkëshorti i saj.

Shqiptarja kishte frikë të bënte denoncim në polici, për shkak se ajo dhe fëmijët nuk kishin leje qëndrimi në Greqi.

Banorët e fshatit në Gemini Argolidas e përshkruajnë atë si një njeri të drejtë dhe punëtore.

“E kuptoni se sa njeri i mirë ishte, asaj të gjithë në fshat i besonin çelësin e shtëpisë. Ajo nuk e meritonte atë”, shprehet një prej banorëve.

Shqiptarja, e cila punonte si ndihmëse u vra me thikë nga bashkëshorti i saj në sy të fëmijëve rreth orës pesë të mëngjesit.

“Ajo kishte frikë. I thash të shkonte në polici, por më tha se i druhej asaj që mund të bënte ai. Po ta dija se ishte i rrezikshëm do ta kisha denoncuar”, thotë një i moshuar.

Vajza 10 vjeçe dhe djali 8, kërkuan ndihmë tek fqinjët ndërsa nëna e tyre ishte e mbytur në gjak. /shekulli/

Maqedonia shkon në zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat do të zhvillohen në prill të vitit të ardhshëm.

Kështu paralajmëroi Komesioneri për zgjerim i Bashkimit Evropain,Johanes Han, pas një takimi maratonik me katër kryetarët e partive politike kryesore në Maqedoni.


“Është me rëndësi që të zgjidhen problemet e brendshme prandaj kishim presion kohor për tu zgjidhur kriza dhe të arrihet një balans dhe kompromis politik. U pajtuam për të pasur një periudhë tranzicioni, ndërsa deri në fund të prillit të vitit të ardhshëm të mbahen zgjedhje të parakohshme parlamentare. Por shumë me rëndësi është që vendi të përgatitet paraprakisht për to dhe do të mundësohet një atmosferë për zgjedhje të lira dhe demokratike”, ka theksuar Johanes Han, komesioner per zgjerim i BE-së.

Detajet se kush do t’i organizojë zgjedhjet dhe kush do të jetë deri në zgjedhje në krye të Qeverisë do të diskutohen në një takim të rradhës që u paralajmërua të zhvillohet në Bruksel gjatë javës së ardhshme.

Deklaratën e komesionerit e mbështetën edhe katër liderët e partive kryesore në vend, Nikolla Gruevski, Zoran Zaev , Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi.

Takimi ka zgjetur rreth tetë orë dhe u zhvillua në Rezidencën e Bashkimit Evropian në Shkup. (rtklive.com)

Prokuroria e Shtetit në Kosovë ka miratuar kërkesën e familjarëve të kosovarëve të vrarë në Kumanovë, që trupave të pajetë t’u kryhet një autopsi e re nga Mjekësia Ligjore kosovar

Top Channel ka mësuar se tre nga nëntë të vrarët janë masakruar deri në shpërfytyrim dhe do të jetë pikërisht autopsia e re ajo që pritet të japë përgjigje ndaj dyshimeve të familjarëve, nëse ndonjë prej tyre është vrarë dhe masakruar pasi është kapur i gjallë.

“Medoemos që autopsia tregon çdo gjë. Çdo gjë do të filmohet, çdo gjë do të shenjëzohet dhe ajo do të tregojë gjithçka. Ajo që do të mësohet, në formën e një raporti të autopsisë së dytë, do t’i prezantohet prokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës”, ka thënë Arsim Gërxhaliu, drejtor i Departamentit të Mjekësisë Ligjore.

Gërxhaliu tha se ekipet e tij janë gati për nisjen e autopsisë, por shtoi se janë duke pritur raportet mjekoligjore maqedonase, për të parë dhe krahasuar ndërhyrjet, që kanë bërë gjatë autopsisë së parë.

“Stafi i mjekëve të Departamentit të Mjekësisë Ligjore, sapo mori vendimin që, me të ardhur raportet e autopsisë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Shkup, ne jemi të gatshëm në çdo minutë të hyjmë dhe t’i kryejmë brenda ditës, autopsitë e të gjithëve në departamentin tonë”, tha më tej Arsim Gërxhaliu.

Mësohet se Ambasada e Kosovës në Maqedoni është duke punuar me autoritetet në Shkup, që të merren sa më parë raportet e Institutit të Mjekësisë Ligjore atje, e t’u dorëzohen mjekëve në Departamentin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.

Trupat e pajetë të nëntë të vrarëve në Kumanovë u kthyen në Kosovë mëngjesin e së premtes, ku u pritën me flamuj kombëtare nga të afërm dhe shumë qytetarë, në pikën kufitare në Hanit të Elezit. /Top Channel/

(E plotësuar) Banorët e Lagjes së Trimave në Kumanovë kanë filluar të kthehen nëpër shtëpitë e tyre.

Shumë emocione ka nëpër fytyrat e banorëve të kësaj lagje.
Kanë shpërthyer në lot ata banorë që gjetën shtëpitë e djegura dhe të shkatërruara.
Gëzhoja plumbash e gjak nëpër rrugë, kjo është pasqyra e Lagjes se Trimave, pasi nga aty është larguar me policia.
Lagja është në terr, pasi që largpërçuesi është dëmtuar nga granatimet e policisë.

Gjatë tërheqjes nga Kumanova, policia ka marr me veti edhe 14 trupat e shqiptarëve të armatosurve që, u përleshen ditë më parë me forcat policore. Qeveria ka paralajmëruar personat e shtëpive që u janë shkaktuar dëme gjatë aksionit të policisë, do tu jepen kompensim financiar pas përfundimit të vlerësimit.

14 persona të grupit të armatosur janë vrarë kurse nga policia 8 pjesëtarë të intervenimit të shpejtë janë vrarë dhe 37 të tjerë kanë ngelur të plagosur, gjatë konfrontimit në mes policisë dhe personave të armatosur në lagjen e trimave në Kumanove, kështu kumtoi sot pasdite Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë.

Zëdhënësi i kësaj ministrie, Ivo Kotevski, në një konferencë për media, tha se grupi i armatosur është udhëhequr nga 5 persona kryesor, tre prej të cilëve janë dorëzuar. Në mesin e të dorëzuarve nuk bën pjesë Mirsad Ndrecaj – NATO, ndërsa të gjithë pjesëtarët e përfshirë në këtë konflikt kanë qenë pjesë e Brigadës 113 të ish-Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, beri të ditur Kotevski.

Ai shtoi se “Janë dorëzuar rreth 30 persona të tjerë, kurse në vendin e ngjarjes janë gjetur shumë armë. Duke pasur parasysh se gjatë kësaj kohë e kanë sulmuar policinë kanë pasur snajper, bomba dhe topa dore” njoftoi Kotevski. /RTKLive.com

Seite 1 von 3